raamwerken

uit 2007 tot 2020 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

European Roller

2020

Scharrelaar , Caracias Garrulus , potlood op ivoorkarton  40 x 30 cm

Scarabea

2014

Mestkevers zijn een informele groep van kevers die mest eten als larve of imago, er zijn zo'n 5000 soorten. De in Nederland en België bekendere soorten komen uit de familie Geotrupidae. Er zijn ook enkele onderfamilies (Scarabaeinae en Aphodiinae) uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae) die als mestkever of pillendraaier worden aangeduid.  Mestkevers komen over de hele wereld voor behalve op Antarctica. Vele soorten zijn door de mens verspreid naar andere werelddelen, andere zijn juist erg zeldzaam geworden. De bekendste soort is de Scarabaeus sacer, ook wel bekend als de heilige pillendraaier, die voorkomt in Noord-Afrika. Deze mestkever is het icoon voor de hele groep vanwege onder andere duizenden jaren oude muurschilderingen; al in de oudheid heeft de mestkever al de mens gefascineerd.  Mestkevers werden in het oude Egypte aanbeden omdat gedacht werd dat ze zichzelf konden creëren, zie ook scarabee en Egyptisch scheppingsverhaal.

Blauwborstjes

2013

De blauwborst is een stuk minder bekend dan de roodborst die ook tot dezelfde onderfamilie behoort. De soort broedt in lastig toegankelijk moerasgebied en trekt 's winters weg. Het roodborstje daarentegen broedt in bossen, tuinen en parken en is het hele jaar te zien en te horen. De blauwborst was tussen ca. 1900 en 1975 in Nederland en Vlaanderen een geleidelijk in aantal afnemende vogelsoort die broedde in kleine veenmoerassen, broekbossen langs beken en in grienden. Deze biotoop werd steeds zeldzamer door drooglegging en herverkaveling. Rond 1975 kwam hierin kentering. Door de afsluiting van het Haringvliet ontstonden verruigde, natte wilgenbossen in de Biesbosch. Ook in Flevoland ontstonden grote, moerassige natuurgebieden, evenals in het rivierengebied ('ruimte voor de rivieren'). Dit leidde ertoe dat de blauwborst tussen ca. 1975 en 2005 geleidelijk toenam. In Vlaanderen komt de blauwborst voor in kreken, opgespoten vlaktes en riviervalleien. De soort breidt zich ook daar verder uit, zelfs naar beekoevers in verder intensief gebruikte landbouwgebieden. Er zijn negen ondersoorten. In Noord-Eurazië tot aan Alaska komt de nominaat voor, een roodgesterde vorm: L.s. svecica. In Nederland en Vlaanderen broedt de witgesterde ondersoort, L. s. cyanecula.

Scharrelaar

2013

De scharrelaar (Coracias garrulus) is een vogel uit de familie van de scharrelaars (Coraciidae). Het aantal scharrelaars in Europa is de laatste decennia sterk afgenomen, in de 19e eeuw broedden ze zelfs nog tot in Zweden, terwijl ze nu in Midden-Europa nauwelijks meer te vinden zijn. De Europese populatie is tussen 1990 en 2005 met 30% afgenomen. De scharrelaar komt voor in Zuid- en Oost-Europa en in Azië van Turkije en Irak tot Midden-Rusland, West-China en Pakistan. Het is een trekvogel die in augustus of september vertrekt naar het zuiden van en tropisch Afrika en in april of mei weer terugkeert naar zijn broedgebied. De scharrelaar broedt niet in Nederland. Het is een vrij zeldzame dwaalgast. Tussen 1800 en 1996 zijn er 62 bevestigde waarnemingen in Nederland gedaan waarvan er 11 (12 exemplaren) tussen 1980 en 1996.  

Ara

2012

ARA - Papegaaien in de strikt taxonomische zin van het woord vormen een familie uit de orde van Psittaciformes (papegaaiachtigen), de Psittacidae. TORENVALK - Een volwassen exemplaar is 30 tot 35 centimeter groot. Ze komen voor op allerlei plaatsen, ook in steden. TOEKAN - Toekans (Ramphastidae) zijn een familie van vogels uit de orde spechtvogels die voorkomt in Midden- en Zuid-Amerika.

Chameleon

2012

Kameleons (Chamaeleonidae) zijn een familie van hagedissen die behoren tot de leguaanachtigen(Iguania). Kameleons hebben enkele lichaamsaanpassingen die uniek zijn in de dierenwereld en zijn eenvoudig te onderscheiden van andere hagedissen. Voorbeelden zijn het vermogen om sterk van kleur te veranderen, de gespecialiseerde ogen en gespierde tong en de tang-achtige poten.

Coralliu Album Pere

2012

Een aantal factoren bedreigen op de lange termijn het voortbestaan van koraalriffen. Dit zijn factoren als vervuiling, het broeikaseffect, temperatuurstijging van het zeewater, verzuring van de zee en het el Niño verschijnsel. Ook de in sommige Aziatische landen (vooral: Indonesië en de Filipijnen) toegepaste vismethoden als het vissen met dynamiet, zelfgemaakte explosieven en cyanide vormen een groot gevaar. Opwarming en verzuren van zeewater blijkt te leiden tot verbleking van koraal (bleaching) en vaak ook tot dood van koraal, door het afsterven van Zoöxanthellen. Volgens sommige schattingen zullen, als de huidige trend zich voortzet, binnen 50 jaar 70% van de koraalriffen verdwenen zijn. Zo heeft een recent grootschalig recent onderzoek naar het Groot Barrièrerif in Australië aangetoond dat de snelheid waarmee koraal kalk uit het zeewater opneemt, de laatste 20 jaar sterk is afgenomen. Dit leidt tot een vertraagde groei van steenkoralen in dit gebied. Volgens onderzoekers is dit mogelijk een gevolg van de toename van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer waardoor oceanen geleidelijk verzuren, of van de opwarming van het zeewater. In September 2007 worden ook koraalriffen voor het eerste genoemd op de IUCN Rode Lijst.

Coralliu vita

2012

Een koraalrif is een biologisch systeem dat voor een belangrijk deel zichzelf door hergebruik onderhoudt. Zo wordt een belangrijke voedselbron, het zoöplankton voor een groot deel door het rif zelf geproduceerd. De koraalpoliepen scheppen in hun vaak ontelbare aantallen een complete leefgemeenschap, waar vele andere planten en dieren hun behuizing vinden. Behalve de steenkoralen treffen we hier ook zachte koralen met hun grote kleurenpracht, en gorgonen aan. Daarnaast herbergt het koraalrif een grote hoeveelheid aan vissen, waaronder grote roofvissen maar ook kleinere visjes die zich dichter bij de koraalwanden bevinden. De riffen die zij bouwen kunnen bijzonder groot worden. Het grootste rif is het Groot Barrièrerif dat het grootste deel van de oostkust van Australië afschermt en het voor de scheepvaart moeilijk toegankelijk maakt. Koraalriffen zijn daarmee de grootste biogene structuren op aarde. Naar schatting leeft een kwart van alle zoutwatervissen in de buurt van koraalriffen. De riffen beslaan 0,02% van het oceaanoppervlak.

Merops Apiaster

2012

De (Europese) bijeneter (Merops apiaster) is een vogel van ongeveer 28 centimeter .Hij is herkenbaar door zijn exotische kleuren. Hij leeft in groepsverband en broedt dan ook in kolonies in holen in wanden van oevers en bergen, soms ook in de grond. Ze komen weinig voor in Noordwest-Europa , meer in zuidelijk Europa. Hij overwintert in zuidelijk Afrika. Met de voortgang van het broeikaseffect is de vogel thans vaker dan vroeger in de Benelux te zien. In Nederland leidde dat tot de wijziging van zijn status van tot incidentele broedvogel.

Eva

2011

Eva tussen hel en paradijs

Fecundus

2011

Fecundus. De godinnen van de vruchtbaarheid en de gevolgen. De egyptische godin Isis, de griekse godin Demeter en de Romeinse godin Venus. De venus van Willendorf uit de prehistorie ( Hoog-Paleolithicum)  met de kop van een haas. Een ooievaar en trosjes eieren.

Luipaard-Gekko

2011

Luipaard, Luipaardgekko en luipaardacasia

Dol-fijn

2010

Dolfijnen, zeepaardje, en naakt dobberen op het water

Romulus & Remus

2010

Romulus en Remus zijn in de Romeinse mythologie de tweelingzonen van Mars en Rhea Sylvia  (ook Ilia genoemd) en stichters van Rome. De stichting wordt in de legende gedateerd op  21 april 753 v.Chr. Alhoewel het verhaal zelf als een mythe wordt beschouwd, lijkt het erop dat het jaar 753 v.Chr. een vrij goede schatting is voor het ontstaan van de Polis Rome (er was al veel eerder bewoning, maar pas rond 750 v.Chr. begonnen deze zich echt te organiseren als gemeenschap).

Tess

2010

In Norkempark (Zuid Afrika) begonnen en thuis afgemaakt.  Australian shepherd  "Tessie".als pub en als volwassene. De lievelingshond van mijn zus. De Australian Shepherd is een ras van herdershond die werd ontwikkeld op ranches in de westelijke Verenigde Staten. Ondanks haar naam, het ras, algemeen bekend als een Aussie, niet afkomstig van Australië. [2] Zij verwierven hun naam vanwege associatie met de Baskische herders die naar de Verenigde Staten kwam uit Australië.

Horus en Amon Ra

2009

Horus en Amon Ra wachten op nieuwe tijden. 2000 jaar niet worden aanbeden gaat vervelen.

IJsvogels

2007

De ijsvogel (Alcedo atthis) is een klein bontgekleurd vogeltje uit de familie der ijsvogels (Alcedinidae). Het is de enige algemeen in Europa voorkomende ijsvogelsoort.
 

Epebea

2009

Een Paar Een Buizerd en Een Adelaar

Hardanger

2009

Onder gedonder stortend naar onder, woelt het water. Oeroude bomen, krachtige stromen zingen in de natuur. Kom speel de hardanger en blaas de schalmei, 'roekoe'

gamba's

2009

Chinese garnalen, viola da gamba en brasilian skunks gamba

roodbeksirene

2009

een roobeksirene en een roodoogmakikikker

Roodoogmaki's

2009

De soort is nachtactief, en komt voor in zuidoostelijk Mexico via Honduras en het Caribische kust tot aan de Colombiaanse grens met Panama, inclusief Belize, Nicaragua, Costa Rica en Guatemala.

Roodborstjes

2009

Een Erithacus rubecula een Mamilla Rubra en een Araneae Rubra

Bijeneters

2009

De bijeneter is immuun voor bijen- en wespensteken. Om steken te voorkomen weet hij ze van hun angels te ontdoen door deze tegen een tak af te wrijven.

quetzal

2009

De quetzal (Pharomachrus mocinno) is een vogel uit Midden-Amerika, die behoort tot de familie van de trogons. Het is de nationale vogel van het Midden-Amerikaanse land Guatemala.

tijgers

2009

Een tijgerwelp ,een tijgeroogvlinder en een tijgerspin in een mozaiek .

Kikkerprins

2008

er was eens ............

Vrouwboomklevers

2008

De boomklever (Sitta europaea) is het enige lid van de familie boomklevers (Sittidae), orde zangvogels (Passeriformes), dat in de Benelux voorkomt.

druppels

2009

allerlei vogels en insecten in de regen

ff kijken

2008

een ingeraamd naakt met cartouches en vreemde vogels

boeroendoek links

2009

linker helft van het drieluik Garrulus glandarius Vlaamse gaai. Komt voor in het cultuurland en de bossen. Hij is over heel Europa verspreid met uitzondering van het hoge noorden

Boeroendoek midden

2009

Middelste gedeelte van een drieluik. De boeroendoek of siberische grondeekhoorn(eutamias sibericus ) Noord- en Midden Azië.

Boeroendoek rechts

2009

drieluik rechts.Pimpelmees (Cyanistes caeruleus) is een mees die in vrijwel heel Europa voorkomt. Pimpelmezen zijn veel te zien in bossen, tuinen en struelen.